01

/ Over Ons

Wij Geloven
In De Waarde
Van Jezus,En
De Kracht Van
Zijn Woord.

Als visie, als achterliggend verlangen achter ons handelen, voelt de Iglesia di Dios zich verbonden met de visie en de text waarmee Jezus zijn bediening in Nazareth begon. Jezus sprak:

De Geest des Heren is op Mij,
Daarom dat Hij Mij gezalfd heeft,
Om aan armen het evangelie te brengen;
En Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen,
En aan blinden het gezicht,
Omverbrokenen heen te zenden in vrijheid,
Om te verkondigen het aangename jaar der Heren.
(Lucas 4:18-19, Jesaja 61:1-2)

“Jaag de liefde na” (1 Kor. 14:1). De Iglesia di Dios wil zijn als een boom, die vrucht draagt. Dit is onze missie. De vruchten kunnen groeien, en kunnen vervolgens hun eigen ontwikkelingsweg gaan, met de Heer, en met ons als gemeente. De gemeente wil staan als een pilaar, waarop mensen kunnen staan en groeien naar het verkondigen van het woord. De Iglesia di Dios wil een basispunt zijn, een basis onder de voeten van de leden.

Als doel in haar werken kiest Iglesia di Dios om door te blijven gaan, om waar nodig veranderingen aan te brengen binnen de gemeente. De gemeente wil graag een vol huis zijn voor gelovigen en voor nieuwe mensen. Iglesia di Dios wil dat er vele zielen tot bekering zullen komen.

Activiteiten:
Het Kerkgenootschap stelt zich ten doel het verkondigen van het evangelie op grond van Gods woord zoals vervat in de bijbel.
Het Kerkgenootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het houden van gezinssamenkomsten, bijbelstudies, bidstonden, nachtwachten en jeugddiensten in een door het Kerkgenootschap te beheren kerkgebouw;
 2. Het houden van campagnes in het kerkgebouw en daarbuiten;
 3. Het houden van straatevangelisatie;
 4. Het verspreiden van evangelische folders (Tractaten);
 5. Het (doen) geven van godsdienstonderwijs in een daartoe in stand te houden bijbelschool;
 6. Het formeren en begeleiden van een zangkoor;
 7. Het uitzenden en ontvangen van zendelingen als dan niet op kosten van de kerkgenootschap;
 8. Het verstrekken van evangelische boekwerken en lectuur – al dan niet tegen kostprijs – aan geïnteresseerden.
 9. Alle ander wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van het genootschap bestaan uit bijdragen van de leden, legaten, erfstellingen, giften en alle andere verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid bestuurders:
Het bestuur ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaar 2017

Iglesia di Dios – Centum Evangelico heeft diverse diensten.

Zondag is er de Eredienst. Na de Eredienst is er een gezellige samenkomst. Tijdens de Eredienst is er voor de jonge kids een zondags school. Op deze zondags school gaan de kinderen met elkaar op een spelende wijs leren over het goede woord, dmv muziek en toneel maar ook tekenen of lekker knutselen. Een paar keer per jaar geven zij een korte voorstelling van zang en/of een toneel stuk.

Vrijdag avond is er Bidstond, waarvan elke 1ste van de maand een Lofprijzing en Aanbidding dienst gehouden wordt. Elke laatste vrijdag avond/nacht van de maand is er Nachtwake dienst.

Zaterdag morgen wordt er extra schoongemaakt. Door ieder die zich geroepen voelt om te komen helpen. De zaterdag is ook de dag voor de vrouwen en mannen dag , deze zijn ieder 1 keer in de 2 maanden. De zaterdag is ook een hele geschikte dag voor een viering van o.a. verjaardagen, bruiloften, baby showers,… etc. Dan zijn we gezellig samen en wordt er vaak lekker gegeten.

Een paar keer per jaar houden wij jongeren dagen, diensten voor en door jongeren. Met gast sprekers en nodigen wij jongeren uit van andere gemeente. Maar vooral ook jongeren die nog weinig of misschien wel nooit naar de kerk zijn gekomen voor het goede woord. Iglesia di Dios – Centum Evangelico vindt het belangrijk dat de jeugd de Here Jezus en het goede woord leren kennen.

Omdat een ieder het goede woord dient te ontvangen Evangeliseren wij o.a. bij metro station Slinge.

Bij alle diensten is er muziek voor de Here Jezus, voor Lofprijzing en Aanbidding. Hiervoor oefenen wij iedere week in zang en het bespelen van instrumenten. Ieder die zich geroepen voelt om te zingen of spelen voor de Heer is welkom.

Door het jaar heen worden er diverse uitjes georganiseerd. Een leuk en bekend uitje van Iglesia di Dios is de busreis naar Duitsland Essen, gezellig er even helemaal tussen uit. Ieder jaar weer een groot succes. Ook zijn er uitjes gericht op de 65+.

Verder vieren wij diverse feest dagen met o.a. zang, het goede woord. Maar ok gezellig samen zijn met eten en drinken.

Iglesia di Dios geeft op diverse dagen in de week voedsel aan o.a. mensen die minder te besteden hebben. Zo wordt er op diverse dagen per week brood uitgedeeld. Er worden voedsel producten uitgedeeld. Op vrijdag na de dienst wordt er soep uitgedeeld en op zondag is er een maaltijd te krijgen na de dienst.

Iglesia di Dios is een internationale gemeente en geeft aan leden hulp bij het invullen van gemeente instantie formulieren en bij het aanvragen van een woning.

Iglesia di Dios bezoekt leden die ziek zijn, of naar de doctor of huisarts moeten om hen te brengen en halen. En/of vertolken bij de instanties.

De kerk houd stand d.m.v. giften en tienden. Ook heeft Iglesia di Dios een zending offer, deze giften worden gegeven aan een bepaald doel.

In 2017 heeft de kerk hoge onverwachte kosten gehad. Er was een probleem met de hoofd riolering en deze moest worden hersteld.

Met oog op de veiligheid rondom het pand van Iglesia di Dios – Centrum Evangelico is er verlichting aangebracht en hersteld waar nodig.

Ook is het nodig om muziek apparatuur te vervangen dat aan slijtage onderhevig is. Zodat het goede woord duidelijk hoorbaar blijft klinken binnen de muren van Iglesia di Dios – Centrum Evangelico.

 


Jaarverslagen

 

jaarverslag-2013/2012

jaarverslag-2014

jaarverslag-2015

jaarverslag-2016

jaarverslag-2017

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

Jeremia 29:11Bijbel HTB

02

/ Diensten

Iglesia di Dios
heeft diensten op
Zondag, Maandag,
Woensdag & Vrijdag.

01.  Eredienst

Zondag morgen is de een eredienst om 10:30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor eten en drinken en een gezellige samenkomst.

02.  Bidden en Bevrijding

Maandag Morgen is de Bidden en Bevrijding Dienst om 11:00 uur.

03.  Bijbel Studie

Woensdag avond is de bijbel studie om 19:30 uur. Aanbidding en lofprijzing met zang. Een ruim uur bijbel studie. Studies worden gegeven door diverse sprekers.

04.  Bidstond

Vrijdag avond is de bidstond om 19:30 uur. 1ste Vrijdag v/d maand is de Lofprijzing-/Aanbidding dienst. Laatste Vrijdag v/d maand is de Nachtwake.

01.  Vrouwendag

Vrouwendag wordt gehouden op een Zaterdag om de 2 maanden. Op deze dagen houden de vrouwen samen  een dienst. De dienst is van 12:00 tot 15:00 uur. Na de dienst is er een gezellige samenkomst en wordt gezamenlijk gegeten.

02.  Mannendag

Mannendag wordt gehouden op een Zaterdag om de 2 maanden. Op deze dagen houden de mannen samen  een dienst. De dienst is van 12:00 tot 15:00 uur. Na de dienst is er een gezellige samenkomst en wordt gezamenlijk gegeten.

03.  Nachtwake

Nachtwake wordt gehouden elke laatste vrijdag avond van de maand.  De dienst is van 23:00 tot 06:00 uur.

04.  Lofprijzing-/Aanbidding

Lofprijzing-/Aanbidding dienst met muziek en zang, wordt gehouden elke eerste vrijdag van de maand. De dienst begint om 19:30.

Vrouwendagen , Mannendagen & Nachtwake 2018

Zaterdag 12:00 / 15:00 uur.

 • 13 Januari
 • 10 Maart
 • 12 Mei
 • 14 Juli
 • 08 September
 • 10 November

Zaterdag 12:00 / 15:00 uur.

 • 10 Februari
 • 14 April
 • 9 Juni
 • 11 Augustus
 • 13 Oktober
 • 8 December

Vrijdag 23:00 / 06:00 uur.

 • 26 Januari
 • 23 Februari
 • 30 Maart
 • 27 April
 • 25 Mei
 • 29 Juni
 • 27 Juli
 • 31 Augustus
 • 28 September
 • 26 Oktober
 • 30 November

Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommige maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.

Hebreeën 10:25Bijbel HTB

03

We zijn er bijna,… Hier wordt nog aan gewerkt, nog even Geduld a.u.b.

/ Activiteiten

De verschillende
activiteiten van
Iglesia di Dios
in beeld gebracht

04

/ Wie Zijn Wij

Iglesia di Dios
Pastoor Pedro
& Chida Colón

05

/ Nieuws Blog

Het Onderwerp:
Woord van God.
Levend/krachtig is het woord.

Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is.

1 Johannes 5:9Bijbel HTB

Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd.

1 Johannes 5:10Bijbel HTB

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16Bijbel HTB

06

/ Contact

Alle mensen die
Vader mij geeft,
zullen naar mij
toekomen. Als
iemand bij mij
komt, zal Ik hem
nooitwegsturen

Onze Locatie

Texelsestraat 35-37

Rotterdam 3083 PR

Algemene Vragen

info@iglesiadidios.com

Telefoon Nummer

(+31) 010 480 36 15

KvK-nummer

64707822

RSIN

8199 26 164

Bank Nummer

NL48 RABO 0141 5602 15

NL88 ING 0004  8997 49